Gauss Medical d.o.o. osnovan je sa ciljem da svojom ponudom ispuni zahteve tržišta za visoko kvalitetnom medicinskom opremom i brzim odgovorima na zahteve struke kao i instalacijom i servisiranjem iste.

Gauss Medical je duštveno odgovorna kompanija osnovana sa ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja.
Na bazi višegodisnjeg regionalnog iskustva naših zaposlenih u industriji medicinske opreme i farmaceutskoj industriji koncipirali smo naše poslovanje na dva temelja:

Medicinska oprema

Dodaci ishrani

Premisa našeg poslovanja je ponuditi stručnoj javnosti I opštoj populaciji kvalitet i inovativnost po pristupačnoj ceni. Iz tog razloga naš stručno-medicinski tim zadužen za promociju medicnske opreme (ultraazvučni aparati I magnetne rezonance) okrenut je ka stručnoj javnosti koju čine medicinski radnici različitih specijalnosti privatnih i državnih zdravstvenih ustanova.

S druge strane, naš stručno-komercijalni tim zadužen je za promociju efikasnih i visoko kvalitetnih dodataka ishrani, kako stručnoj javnosti (lekari i farmaceuti) ali još više opštoj populaciji u cilju unapređenja i održavanja javnog zdravlja u okolnostima evidentnog zagađenja životne sredine, vode, vazduha, pandemijskih bolesti i kontinuiranog stresa.